Svět neziskovek, z. ú.

Název:Svět neziskovek, z. ú.
Sídlo:Dukelských hrdinů 500/25a, 170 00 Praha - Holešovice
IČO:14023016
Právní forma:Ústav
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:02.12.2021
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl U, vložka 1009
Předmět podnikání:

Kromě předmětu hlavní činnosti ústavu může ústav provozovat vedlejší činnost za podmínky, že tato činnost není na újmu jakosti, rozsahu a dostupnosti služeb poskytovaných v rámci hlavní činnosti ústavu. zisk může ústav použít jen k podpoře účelu, pro nějž byl založen, a k úhradě nákladů na vlastní správu. vedlejší činností ústavu jsou zejména výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Předmět činnosti:

Účelem a posláním ústavu je: - poskytovat odbornou podporu a inspiraci k profesnímu rozvoji a prostor pro sdílení dobré praxe pracovníkům neziskových organizací za účelem profesionalizace jejich aktivit pro cílové skupiny - a těmito aktivitami a propagací jejich veřejně prospěšných aktivit přispívat k rozvoji občanské společnosti a filantropie v české republice. předmětem hlavní činnosti ústavu přispívající k naplňování účelu ústavu je zejména: - poskytování nástrojů a služeb k profesnímu rozvoji pracovníků neziskových organizací, - podpora spolupráce neziskových organizací v rámci neziskového sektoru i mimo něj, - informování o dění v neziskovém sektoru, propagace aktivit občanské společnosti, - kultivace prostředí pro vzájemné sdílení a spolupráci lidí a subjektů, kteří se zasazují o rozvoj občanské společnosti

ID datové schránky: 2v83uvz