Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Poděbrady

Název:Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Poděbrady
Sídlo:nám. T.G.Masaryka 1130/18, 290 01 Poděbrady - Poděbrady III
IČO:86595521
Právní forma:Pobočný spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum vzniku:18.09.2003
Datum zápisu:01.01.2014
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 48530
Účel:

Sledování a vyhodnocování realizace legislativních a jiných opatření ve prospěch osob s tělesným postižením a v případě potřeby iniciace opatření k nápravě zjištěných nedostatků. poskytování sociálních služeb dle zákona č.108/2006 sb., o sociálních službách. organizace a realizace rekondičních a rehabilitačních pobytů. organizace a realizace školení a vzdělávání včetně celoživotního vzdělávání a aktivit vedoucích k osobnímu rozvoji včetně kvalifikací a rekvalifikací pro osoby se zdravotním postižením, seniory a pečující osoby. organizace a realizace volnočasových a společenských aktivit. organizace a realizace rehabilitačních a sportovních aktivit. podpora integrace osob se zdravotním postižením. doprava osob se zdravotním postižením a seniorů. zahraniční styky a kontakty související s předmět činnosti svazu. příprava a realizace projektů zaměřených na podporu osob se zdravotním postižením a seniorů, a to na regionální úrovni, včetně projektů financovaných eu. spolupráce při zajištění bezbariérových staveb, dopravy a zlepšování životního prostředí pro osoby s omezenou schopností pohybu