Svaz obecních a městských policií České republiky z.s.

Název:Svaz obecních a městských policií České republiky z.s.
Sídlo:Dřínovská 4606, 430 04 Chomutov - Chomutov
IČO:17278775
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:16.07.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 13399
Účel:

Účelem a hlavním posláním spolku je prosazování společných profesních zájmů obecních a městských policií zřízených na území české republiky a jejich zaměstnanců, koordinovaný postup při jejich realizaci, rozvoj a zdokonalování fungování obecních a městských policií, iniciativa v oblasti zlepšování sociálních podmínek zaměstnanců obecních a městských policií. hlavní činností spolku v rámci poslání a účelu spolku je vzájemná odborná spolupráce a informovanost mezi obecními a městskými policiemi, zajišťování odborné metodické pomoci v rámci aplikační a interpretační praxe, spolupráce se subjekty veřejné správy, legislativní iniciativa, tj. příprava, tvorba a předkládání návrhů legislativních změn právních předpisů dotčených činností obecních a městských policií v rámci jejich působnosti, včetně pracovněprávních předpisů, přednášková činnost a konzultační činnost, vzdělávání členů, public relations v oblasti obecních a městských policií a jejich propagace, zastupování zájmů svých členů při jednání s orgány veřejné moci a dalšími subjekty, pořádání, organizace, zabezpečení a zajištění setkání obecních a městských policií, zahraniční spolupráce se subjekty obdobného charakteru a právního postavení