Název: Surgit nadační fond
Sídlo: 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČO: 10676368
Právní forma: Nadační fond
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 22. 03. 2021
Spisová značka: N 1363 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Účel nadačního fondu:Účelem nadačního fondu je podpora fyzických či právnických osob vedoucí ke zlepšení životního, společenského či sociálního prostředí k životu jednotlivců, skupin nebo celé společnosti a to zejména podporou aktivit a projektů v oblasti vzdělávání, kultury, sportu, dárcovství, aktivit a projektů v sociálních oblastech a aktivit a projektů na podporu zvýšení úrovně života a zdraví jednotlivců a rodin včetně řešení krizových situací v důsledku nemocí, pandemií, živelných katastrof, rasových, náboženských či jiných problémů