Název: SUJU life, z. s.
Sídlo: Mokropeská 2026, 252 28 Černošice
IČO: 10844970
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku: 05. 06. 2021
Spisová značka: L 74882 vedená u Městského soudu v Praze
Účel:Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. i, což je prováděno zvláště prostřednictvím: organizace a podpora studijních, kulturních, uměleckých, sportovních a jiných zájmových aktivit studentů, organizace a podpora aktivit, které mají za cíl usnadnit studentům průběh studia na vysoké škole, organizace a podpora aktivit spojených se zapojením studentů všech ročníků do podpory studentských projektů, organizace a podpora aktivit spojených s realizací mimoškolních aktivit studentů všech ročníků s cílem dále rozvíjet tyto aktivity, aktivní spolupráce se školami a zlepšování komunikace mezi nimi a studenty, informování studentů o dění na jednotlivých fakultách a školách a nápomoci při orientaci ve studiu, podpory projektů, které přímo nebo nepřímo souvisí se studenty či jinými členy akademické obce a jejichž cílem je podpora činnosti studentů a jiných členů akademické obce jednotlivých univerzit, činnosti vyvíjené za účelem dosahování cílů a záměrů spolku,
Předmět vedlejší hospodářské činnosti:K podpoře hlavní činnosti může vyvíjet spolek činnosti vedlejší