STUDNICE, z.s.

Název:STUDNICE, z.s.
Sídlo:Waltrova 938/13, 318 00 Plzeň - Skvrňany
IČO:69980934
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum vzniku:12.01.2000
Datum zápisu:01.01.2014
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl L, vložka 2930
Účel:

- vyhledávat a podchycovat tvořivou mládež - nabízet mládeži možnosti aktivních forem trávení volného času a tím přispívat k ochraně mládeže před drogami a kriminalitou - nabízet vzdělávací aktivity, které povedou ke zvýšení kvalifikace a flexibility mládeže, usnadní její vstup na trh práce a tak přispějí ke snížení nezaměstnanosti - umožňovat občanům spoluúčastnit se na uměleckých a vzdělávacích projektech, podporovat různorodé vzdělávací a osvětové aktivity - přispívat k propagaci města plzně jako kulturní a vzdělávací metropole 21. století - realizovat různorodé vzdělávací projekty pro široké spektrum cílových skupin, zejména osoby ohrožené sociálním vyloučením, ohrožené skupiny na trhu práce, nezaměstnaní, hendikepovaní, matky na mateřské a rodičovské dovolené, rodiče s dětmi, absolventi škol aj. - realizovat vzdělávací aktivity pro pedagogické pracovníky a pracovníky ve školství a vzdělávání - poskytovat konzultační činnost v oblasti vzdělávání, dotační politiky a dotovaných projektů obecně - podporovat dotační aktivity jednotlivců i subjektů, poskytovat poradenství při řízení evropských i národních dotačních projektů - podporovat šíření e - learningu a moderních forem vzdělávání - zvyšovat informační gramotnost občanů - podporovat vzdělávání obecně, zejména s využitím nových metod a forem s informačními technologiemi - realizovat projekty na podporu rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce v čr a eu - realizovat projekty na podporu slaďování pracovního a rodinného života - zajišťovat pomoc znevýhodněným cílovým skupinám ve formě workshopů a poradenství z oblasti psychologie, problematiky nezaměstnanosti, finanční gramotnosti, rozvoje občanských kompetencí atd. - realizovat projekty a aktivity na podporu zdravého životního stylu a odpovědnosti občanů za své zdraví

Studnice pracuje s dětmi, pečuje o ně a organizuje pro ně zájmové, volnočasové a vzdělávací aktivity (družiny, kluby, výlety, příměstské tábory apod.)