StropOFFka z.ú.

Název:StropOFFka z.ú.
Sídlo:Králův Dvůr 467, 267 01 Králův Dvůr
IČO:19457197
Právní forma:Ústav
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:20.06.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl U, vložka 1159
Předmět činnosti:

- vybudovat místo, ve kterém se mohou děti, dospívající a dospělí rozvíjet a vzdělávat, - zřídit prostor pro společné setkávání, vzdělávání, výchovu a rozvíjení dětí a dospívajících, kteří jsou na domácím vzdělávání, - zřídit prostor pro společné setkávání, vzdělávání, výchovu a rozvíjení dětí s atypickým vývojem, specifickými poruchami učení a chování, vývojovými problémy aj., - poskytovat terapeutickou a konzultační činnost pro děti, dospívající a dospělé, - poskytovat konzultační činnost pro rodiny dětí s atypickým vývojem, specifickými poruchami učení a chování, vývojovými problémy aj., - osvětová činnost ohledně výchovy, vzdělávání a rozvoje dětí s atypickým vývojem, specifickými poruchami učení a chování, vývojovými problémy aj., - organizovat společná setkání pro děti, dospívající a jejich rodiny, - organizovat další vzdělávání pedagogů, psychologů, sociálních pracovníků i jiných zájemců formou kurzů, seminářů, besed, přednášek, odborných konzultací a stáží, - v rámci činnosti ústavu nabídnout i další aktivity přispívající nejen ke smysluplnému aktivnímu trávení volného času, osvětě, rozvoji, ale i k prevenci rizikového chování

Předmět podnikání:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona dle příslušného živnostenského oprávnění, - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor