Střítežský vlk z.s.

Název:Střítežský vlk z.s.
Sídlo:Střítež nad Bečvou 173, 756 52 Střítež nad Bečvou
IČO:14071908
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:29.12.2021
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 20000
Účel:

Společný postup členů ve věci ochrany přírody a krajiny dle vodního zákona, podle zákona o ochraně přírody a krajiny, podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí eia, zákona o integrované prevenci, podle zákona o předcházení ekologické újmě a podle stavebního zákona, včetně účasti ve správních a případně soudních řízeních

Společným postup členů ve věci územního plánování, zejména při změnách územního plánu obce střítež nad bečvou a zašová a dalších územně plánovacích podkladů, které mohou ovlivnit kvalitu života v daných obcích

V případech shody na společném postupu odsouhlasených členskou schůzí může spolek jednat sám jako účastník právních vztahů, případně mohou jednotliví členové spolku či třetí osoby udělit spolku plnou moc k zastupování pro jednání se správními orgány či třetími osobami, ukáže - li se to jako vhodné či potřebné k dosažení společného zájmu spolku

Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností

Uvedené činnosti spolku budou primárně vyvíjeny jako bezúplatná aktivita jeho členů. pokud při činnosti spolku vzniknou náklady (spočívající např., nikoli však výlučně, v nutnosti zaplacení soudního čí správního poplatku, opatření expertního stanoviska, apod.) bude tato činnost financována z členských příspěvků, případně ze sponzorských darů. bude - li při výkonu hlavní činnosti spolku dosaženo příjmu, použije spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy

Spolek v souladu s platnými právními předpisy je dobrovolnou organizací občanů, kteří se sdružili se společným cílem ochrany životního prostředí a její prosazování formou účasti ve správních a soudních řízeních