Název: Street Hard Workers Žatec, z.s.
Sídlo: Dlouhá 200, 438 01 Žatec
IČO: 10846425
Právní forma: Pobočný spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 02. 06. 2021
Spisová značka: L 13005 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Účel:Rozvoj street workoutu, parkouru a volnočasových aktivit; organizování sportovních a tréninkových činností v rámci zapojení společnosti do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky a pořádá kulturní, společenské a sportovní akce; ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech; vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže; vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností; budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která spolek vlastní nebo užívá; vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec; hájit zájmy členů spolku, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi i jednotlivci; dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci (městě), zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností;