Street Hard Workers Chomutov, z.s.

Název:Street Hard Workers Chomutov, z.s.
Sídlo:Václavská 4049, 430 03 Chomutov - Chomutov
IČO:9755501
Právní forma:Pobočný spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:28.12.2020
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 12892
Účel:

Rozvoj street workoutu a parkouru

Ochrana přírody a krajiny a ochrana životního prostředí

Organizování sportovních činností v rámci zapojení společnosti do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky a pořádat kulturní, společenské a sportovní akce

Ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech

Tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické

Ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny

Ochrana a péče o zeleň

Péče o území s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

Ekologická a sportovní výchova

Vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže

Vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností

Budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která spolek vlastní nebo užívat

Vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec

Hájit zájmy členů spolku, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi i jednotlivci

Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci (městě), zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností

Další firmy se stejnou formou činnosti

Název firmySídlo firmy
Masterbox Gym, z.s. České Velenice 2, 378 10 České Velenice Detail
Tělovýchovná jednota Sokol Jedlová, z.s. Jedlová 106, 569 91 Jedlová Detail
Sport for all z. s. Legií 2545, 407 47 Varnsdorf - Varnsdorf Detail
EquusPro z.s. Dětřichov nad Bystřicí 205, 793 03 Dětřichov nad Bystřicí Detail
IHC club z.s. Na Kocandě 342/31, 412 01 Litoměřice - Předměstí Detail
Aquasport Vysoké Mýto, z. s. Husova 117, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí Detail
Emilova produkční, z.s. Malinovského náměstí 603/4, 602 00 Brno - Brno-město Detail
Školní sportovní klub při ZŠ Slovácká Břeclav, spolek Slovácká 2853/40, 690 02 Břeclav - Břeclav Detail
Hes Rock, z.s. V Hlinkách 273, 267 16 Vysoký Újezd - Vysoký Újezd Detail
TJ Sokol Kout na Šumavě, z.s. Kout na Šumavě 97, 345 02 Kout na Šumavě Detail