Středisko volného času Lysá nad Labem, p.o.

Název:Středisko volného času Lysá nad Labem, p.o.
Sídlo:Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem - Lysá nad Labem
IČO:19408137
Právní forma:Příspěvková organizace
Základní kapitál:0,- Kč
Datum vzniku:25.01.2023
Datum zápisu:27.06.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1762
Předmět činnosti:

A) výkon činnosti střediska volného času, které poskytuje zájmové vzdělávání. činnost se řídí zákonem č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 111 a § 118 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu. b) zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. c) všestranné uspokojování sportovních, tělovýchovných, rekreačních, wellness a volnočasových zájmů, potřeb a služeb obyvatelů města lysá nad labem. d) provádění veřejných sportovních, společenských a informačních činností, e) provoz, správa, údržba a opravy sportovní haly v aleji, sportovišť, dětských hřišť, volnočasových, rekreačních a wellness areálů, jakož i dalších tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci, rekondici a zábavě, včetně zajišťování periodických i mimořádných revizí, zajišťování havarijní služby a operativního odstraňování havárií a poruch, f) poskytování služeb souvisejících s provozem a správou sportovní haly v aleji, sportovišť, dětských hřišť, volnočasových, rekreačních a wellness areálů, jakož i dalších tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci, rekondici a zábavě (zejména provoz šaten, zajištění zdravotní služby apod.) včetně výběru poplatků a vstupného za užívání prostor či jejich částí. g) poskytování tělovýchovných služeb a vytváření prostoru pro zvyšování fyzické a tělesné zdatnosti obyvatel města lysá nad labem. h) poradenství v oblasti sportu. ch) pořádání, organizování a zabezpečování sportovních přehlídek, soutěží, veletrhů, produkcí, rekreačních, kulturně společenských a vzdělávacích akcí včetně mimoškolní výchovy a vzdělávání, kurzů, školení a lektorské činnosti. i) spolupráce při pořádání a organizování sportovních přehlídek, soutěží, veletrhů, produkcí, rekreačních, kulturně společenských a vzdělávacích akcí včetně mimoškolní výchovy a vzdělávání, kurzů, školení a lektorské činnosti se zřizovatelem, jinými příspěvkovými organizacemi zřizovatele anebo fyzickými či právnickými osobami. j) publikační činnost včetně vydávání katalogů, propagačních tiskovin, metodických a příležitostných publikací souvisejících s činností organizace. k) kontrol a rozsahu a kvality dodavatelsky prováděných prací a jejich fakturace včetně vedení reklamačních řízení týkajících se vlastního či svěřeného majetku