Steel City, z.s.

Název:Steel City, z.s.
Sídlo:Karlovarská 535, 273 64 Doksy - Doksy
IČO:17609828
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:01.11.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76777
Účel:

(i) pořádání kulturních, společenských, zábavních, sportovních a veřejně prospěšných akcí, a to jak pro dospělé, tak děti a mládež. (ii) podpora a organizační zajištění pořádání kulturních, společenských, zábavních, sportovních a veřejně prospěšných akcí, a to jak pro dospělé, tak děti a mládež. (iii) poskytování potřebné propagace kulturních, společenských, zábavních, sportovních a veřejně prospěšných akcí. (iv) poskytování obecně prospěšných činností v oblasti kulturních, společenských, zábavních, sportovních a veřejně prospěšných akcí. (v) hájení zájmů svých členů a za tím účelem oprávnění ke spolupráci s jinými institucemi, právnickými či fyzickými osobami. (vi) všestranná podpora a pomoc talentované mládeži a dětem ve sportu a kulturních činnostech jako je hudba a divadlo, s cílem umožnit jim rozvoj schopností a nadání a vytváření podmínek pro rozvoj projektů s tímto souvisejících. (vii) zajistit potřebnou organizační a marketingovou podporu činnostem popsaným pod body (i) až (vi)