Srdce pro Canis, z.s.

Název:Srdce pro Canis, z.s.
Sídlo:Mladá Boleslav 154, 293 01 Mladá Boleslav
IČO:17313376
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:21.07.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76505
Účel:

Posláním spolku je poskytovat zooterapie (zejména canisterapii a felinoterapii), klientům a organizacím, podpořit zooterapii osvětou a popularizací u odborné i laické veřejnosti a také poskytovat poradenství, konzultace a vzdělávání zájemcům, budoucím a stávajících zooterapeutickým, zejména canisterapeutickým týmům, počínaje výběrem vhodného psa a jeho výcvikem a výchovou až po provedení terapie a následné supervize

Předmět činnosti:

Výkon a poskytování zooterapie, zejména canisterapie a felinoterapie

Vzdělávání zájemců, budoucích a stávajících zooterapeutických týmů. tuto činnost spolek vykonává zejména v oblasti: - konzultace a poradenství při výběru, výchově a výcviku vhodného psa pro canisterapii - organizace kurzů, seminářů a výcvikových akcí zaměřených na výcvik psů pro canisterapii - organizace canisterapeutických zkoušek - konzultace a poradenství pro zájemce nebo začínající canisterapeutické týmy - organizace vzdělávacích aktivit pro začínající i praktikující canisterapeutické týmy - organizace zkoušek ze základních znalostí a praxe canisterapeuta - zajištění supervizí zooterapeutických týmů - vytváří a spravuje komunity zooterapeutů/zootearpeutických týmů (s cílem podpořit komunitní život a prostředí) s přesahem na čr a eu

Osvěta, popularizace a vzdělání v oblasti zooterapie, vedoucí ke správnému pochopení využití zooterapií při práci s klienty, stejně tak k zodpovědnému přístupu ke zvířatům, zejména psům a kočkám. jde o tyto činnosti: - organizace workshopů, seminářů, přednášek, konferencí, pobytových akcí, táborů a ukázek canisterapie pro laickou i odbornou veřejnost a klienty s cílem osvěty zooterapie nebo za účelem výchovy k zodpovědnému přístupu ke zvířatům, zejména psům a kočkám - poskytuje vzdělávací, výchovné, komunitní, volnočasové a jiné zážitkové aktivity s cílem přispět k zodpovědnému vztahu ke zvířatům, a to jak dětem a mládeži, tak i dospělým, seniorům, terapeutickým týmům atd. - vlastní odbornou činností přispívá k osvětě a popularizaci zooterapie