SPOT30, z.s.

Název:SPOT30, z.s.
Sídlo:Rudník 156, 543 72 Rudník
IČO:17611610
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:26.10.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 14172
Účel:

- pořádání kulturních, sportovních, vzdělávacích a společenských akcí pro veřejnost. - zvýšit povědomí a propagaci obce rudník a jejích místních částí. - zastupování zájmů místních obyvatel v jednáních s obecním úřadem rudník. - vytvoření a udržování dobrých sousedských vztahů v obci rudník, rozvoj spolupráce subjektů uvnitř obce a mezi obcemi a podpora občanských iiniciativt na místní a regionální úrovni. - ochrana přírodních a kulturních hodnost místa a podpora šetrných forem hospodaření v daném území. - podpora začlenění sociálně vyloučených skupin a legálně pohybujících cizinců do společnosti a zajištění nekonfliktní a oboustranně přínosné soužití mezi těmito skupinami a majoritou, předcházení vytváření uzavřených komunit, jejich společenské izolaci či sociálnímu vyloučení. účelem integračních opatření je působit jako prevence vzniku ekonomicky, sociálně a kulturně rozdělené společnosti