Sportovní klub ZŠ a MŠ Človíček, z. s.

Název:Sportovní klub ZŠ a MŠ Človíček, z. s.
Sídlo:Kunická 1568/2, 102 00 Praha - Hostivař
IČO:17355401
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:11.08.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76498
Účel:

Účelem spolku je provozování a podpora sportovní činnosti, zejména atletiky, ale i dalších sportů, jejich řízení, propagace a související aktivity

Předmět činnosti:

Provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky. vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže. budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá. vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických i mravních pravidel. hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat se sportovní zš a mš človíček, s.r.o., sorgány státní správy a samosprávy sostatními sportovními organizacemi i jednotlivci. zajišťovat voblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. vmístě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností

Předmět vedlejší hospodářské činnosti:

Spolek vykonává vedlejší hospodářskou činnost pouze na podporu činnosti hlavní, spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti