Název: Sportovní klub ŠVCA, pobočný spolek
Sídlo: Bystřice 848, 739 95 Bystřice
IČO: 10769927
Právní forma: Pobočný spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 11. 05. 2021
Spisová značka: L 19692 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Účel:Sportovní činnost; poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání a vodních sportů; lektorská činnost; práce s dětmi a mládeží se zaměřením na prohlubování zájmu mládeže v poskytování sportovní činnosti a plavání; vytváření ekonomické základny pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností; budování, provozování a udržování sportovních a jiných zařízení, která vlastní nebo užívá; zajišťování sportovního i kulturního a vzdělávacího vyžití členů sdružení i nečlenů z řad veřejnosti; dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci (městě), zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností