Sportovní klub STAR Zlín z.s. v likvidaci

Název:Sportovní klub STAR Zlín z.s. v likvidaci
Sídlo:Vršek 5282, 760 01 Zlín - Zlín
IČO:70417920
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum vzniku:20.01.2000
Datum zápisu:01.01.2014
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 7788
Účel:

Účelem spolku je: a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže, c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou činností, d) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná zařízení, která vlastní nebo užívá, e) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu ve spolku k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec, f) spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi i jednotlivci, g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci, zejména formou veřejně prospěšných akcí, organizační a osvětovou činností