Název: Sportovní klub Lodín z.s.
Sídlo: Lodín 100, 503 15 Lodín
IČO: 09831690
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 09. 02. 2021
Spisová značka: L 13629 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Účel:Účelem spolku je provádět sportovní činnost, turistiku, volnočasové, společenské a prázdninové aktivity pro děti a dospělé, vzdělávací, osvětovou a hospodářskou činnost a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky; b) organizovat volnočasové, společenské, prázdninové aktivity pro děti a dospělé se sportovní tématikou (sportovní dětské tábory, kempy apod.) c) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže; d) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou činností; e) budovat, provozovat a udržovat všechna zařízení, která vlastní nebo užívá f) svojí činností pomáhat rozvoji veřejného života, kultury, sportu a zdraví; g) hájit zájmy členů spolku, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi, sportovními svazy apod. h) zajišťovat vzdělávání mládeže i dospělých v oblasti sportu