Název: Sportovní klub drážních hasičů Plzeň, z.s.
Sídlo: Poděbradova 821/27, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO: 09435735
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 11. 09. 2020
Spisová značka: L 9654 vedená u Krajského soudu v Plzni
Účel:Rozvoj sportovní činnosti u hzs správy železnic, jpo plzeň
Organizace sportovních soutěží
Podpora a zabezpečení sportovní reprezentace hzs správy železnic, jpo plzeň
Zvyšování fyzické kondice zaměstnanců hzs správy železnic, jpo plzeň
Vytváření materiálních a tréninkových podmínek pro členy spolku, kteří se připravují na účast ve sportovních soutěžích
Vytváření ekonomické základny pro plnění cílů spolku
Vedení členů k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnění široké informovanosti v oblasti tělesné kultury
Ochrana zájmů spolku a spolupráce v tomto směru s vedením hzs správy železnic, odborovým sdružením železničárů a jinými organizacemi a jednotlivci