Sportovní centrum Metropole, z. s.

Název:Sportovní centrum Metropole, z. s.
Sídlo:Josefská 1979, 415 01 Teplice - Trnovany
IČO:14084244
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:22.12.2021
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 13220
Účel:

1.základním účelem a hlavní činností spolku je: a)provozovat sport včetně motosportu a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky, včetně organizace soutěží či závodů b)vytvářet široké možnosti užívání sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže, c)budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, d)vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel, e)hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci, f)zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení g)dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností. h)zajišťovat propagační a publikační činnost, i)vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů a svého poslání, a to zejména vlastní vedlejší hospodářskou činností, a to v souladu s živnostenským zákonem zejména v rozsahu živnosti volné, j)budovat sportovní zařízení a hřiště, případně si tato brát do nájmu či podnájmu včetně možnosti zaměstnávat třetí osoby mimo spolek, k)podporovat veškeré sportovní činnosti, zejména sportovní aktivity jiných spolků, obecně prospěšných společností či jiných subjektů jak právnických, tak fyzických

ID datové schránky: wcc5sqd
Příjem datových zpráv: Ne