Sport pro zdraví, z.s.

Název:Sport pro zdraví, z.s.
Sídlo:Haltýřská 65/10, 312 00 Plzeň - Bukovec
IČO:17861250
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:22.12.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl L, vložka 10268
Účel:

Hlavním účelem spolku je podpora tělovýchovy, sportu, zdravého životního stylu a obecně prospěšných aktivit

Předmět činnosti:

A)provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit b)budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, c)vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel, d)hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci, e)zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů f)zajištění účasti členů spolku na sportovních akcích, tréninkových kempech, organizovaných závodech g)zajištění a údržba vybavení souvisejícího s aktivitami spolku h)dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti

Další firmy se stejnou formou činnosti

Název firmySídlo firmy
Pilsen Trail, z. s. Lipová 242, 326 00 Letkov - Letkov Detail