SpoluZnovu, spolek dobré vůle

Název:SpoluZnovu, spolek dobré vůle
Sídlo:Čechova 1247, 256 01 Benešov - Benešov
IČO:17867045
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:03.01.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 77087
Účel:

Propagace udržitelnosti a rozšíření povědomí o prevenci vzniku odpadu v oblasti velkoobjemového odpadu (zejména nábytek, textil, domácí potřeby, knihy atd.). poskytování obecně prospěšných služeb, charitativního obchodu a edukace veřejnosti směrem k opravitelnosti a znovupoužívání věcí. propagace cílů cirkulární ekonomiky a aktivní přispění k diskusi o koloběhu věcí. propojovat dárce a příjemce výše uvedených věcí, a to buď přímo nebo prostřednictvím szsdv a technologických aplikací

Předmět činnosti:

Praktická činnosti prevence vzniku odpadu svoz, sběr a získávání darovaných a odložených věcí a zajištění jeho zpětného návratu do oběhu. evidence přijatých věcí do skladu szsdv, provedení nezbytných úkonů pro zajištění zdravotní nezávadnosti a funkčnosti před následnou distribucí mezi odběratele. organizování workshopů a veřejných dílen zaměřující se na edukaci veřejnosti ve svépomocných opravách věcí. provoz veřejné řemeslné dílny, která je v otevíracích hodinách přístupná členům a nabízí prostor, nářadí a materiál ke svépomocným opravám za hodinový režijní příspěvek. pořádání dalších vzdělávacích akcí (přednášky, semináře) na téma prevence vzniku odpadu a koloběhu věcí. organizování veřejných burz a výměnných trhů. další činnosti a aktivity směřující k propagaci cirkulární ekonomiky a enviromentálně odpovědnému způsobu života

Předmět vedlejší hospodářské činnosti:

Prodej opravených kusů nábytku za účelem podpory hlavní činnosti spolku. prodej darovaných a odložených věcí za účelem podpory hlavní činnosti spolku. prodej vlastních a zprostředkovaných výrobků za účelem podpory hlavní činnosti spolku. organizace specializovaných kurzů, přednášek, seminářů a workshopů za úplatu