Spolu jsme silní z. s.

Název:Spolu jsme silní z. s.
Sídlo:Masarykovo náměstí 165/44, 679 61 Letovice - Letovice
IČO:17068711
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:13.05.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 28298
Účel:

Účelem spolku je vytvářet organizované společenství osob, které ve svém životě chtějí pomáhat společnosti prostřednictvím veřejně prospěšné činnosti, tedy každé legální činnosti spočívající v podpoře nebo propagaci jedné z následujících oblastí: a)humanitární pomoc, pořádání veřejných sbírek b)pomoc při přírodních katastrofách, válečných konfliktech a pomoc uprchlíkům c)charitativní činnosti d)podpora kultury a umění, ochrana historických památek e)podpora náboženských aktivit, organizace svátostí, podpora n. s. nový člověk f)podpora a ochrana dětí, mládeže a osob s postižením g)ochrana občanských a lidských práv h)ochrana ohrožených nebo zraněných živočichů a péče o ně, ochrana životního prostředí, ekologie i)ochrana spotřebitele, poradenská činnost j)péče o zdraví a fyzickou zdatnost, provozování amatérského sportu, volnočasové aktivity k)sociální služby, sociální prevence l)podpora vědy, vzdělávání, školení a osvěty m)úsilí směřující k odstranění chudoby, diskriminace a rozvoj sociální soudržnosti, pomoc při začlenění, azylová zařízení n)propagace spolku, jeho postojů, názorů, hesel a pořádání společenských akcí za účelem jeho zviditelnění o)zabezpečování organizace a ekonomického zajištění provozu a zázemí spolku pro své členy po celý rok p)zajišťování přepravy darů, členů, nečlenů a vybavení na akce spolku a v rámci integrace