Název: Spolek za obnovu života v Krakovském a Šípském potoce
Sídlo: Krakovec 49, 270 35 Krakovec
IČO: 10800433
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 19. 05. 2021
Spisová značka: L 74689 vedená u Městského soudu v Praze
Účel:K poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany památek a kulturních hodnot a k dalším aktivitám ve smyslu občanské společnosti, v němž se sdružili zastánci ochrany přírody, k ochraně přírody na území okresu rakovník a rozvoji občanské společnosti v této oblasti, ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním sdružení; ochrana životního prostředí; ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech; tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické ; ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny; ochrana zeleně v obci krakovec u rakovníka a přilehlém okolí; péče o územní koryta krakovského a šípského potoka po celé délce jeho toku a jeho okolí; péče o kvalitu vody a obnovu života