SPOLEK ZA JEZEREM, z.s.

Název:SPOLEK ZA JEZEREM, z.s.
Sídlo:Za Jezerem , 471 28 Hamr na Jezeře - Hamr na Jezeře
IČO:17856027
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum vzniku a zápisu:21.12.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 13543
Účel:

A) péče o nemovitosti ve vlastnictví spolku a jejich bezprostřední okolí, zejména jejich správa, zušlechťování a zvelebování, b) řádná péče o majetek spolku, c) naplnění zájmů členů spolku, zejména zájmu na klidné a kvalitní bydlení v lokalitě, d) správa a údržba společné technické a dopravní infrastruktury (obslužné komunikace, chodníků, parkoviště a veřejného osvětlení), tak aby bylo zajištěno bezproblémové užívání pozemků a objektů ve vlastnictví členů spolku a bezproblémový příchod a příjezd k jednotlivým pozemkům a objektům v lokalitě bydlení u hamerského jezera, k.ú. hamr na jezeře (pozemky a objekty definovány níže), e) účtování nákladů na energie odebírané na chod společného majetku, f) tvorba a správa fondu pro opravy movitostí a nemovitostí ve vlastnictví spolku, g) zajištění svozu a třídění odpadů, vyjma běžného komunálního odpadu, h) zajištění řádného pojištění majetku ve vlastnictví spolku a případného pojištění odpovědnosti