spolek TŘI - ANCHORA

Název:spolek TŘI - ANCHORA
Sídlo:Míru 28, 257 22 Čerčany - Vysoká Lhota
IČO:17829593
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:06.01.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76998
Účel:

Účelem spolku je podpora kvalitního vzdělávání dětí a mladistvých zaměřeného na jejich všestranný rozvoj a osobní růst s důrazem na křesťanské hodnoty, a to vždy v těsné spolupráci s rodiči a křesťanským společenstvím

Předmět činnosti:

Spolek bude své cíle naplňovat zejmena: a) podporou a propagací spolupráce školy a rodičů, včetně pořádání osvětových a vzdělávacích akcí, b) podporou vzdělávání a profesního růstu pedagogů a ostatních pracovníků ve školství v souladu se zaměřením spolku, c) pořádání vzdělávacích akcí (přednášky a semináře), d) pořádání a organizování volnočasových aktivit