Spolek Šponárek, z. s.

Název:Spolek Šponárek, z. s.
Sídlo:Šponarova 1503/16, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
IČO:17778409
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:16.12.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 20504
Účel:

Účelem spolku je: (a) seznamovat zákonné zástupce dětí a veřejnost se vzdělávacími cíli a úkoly mateřské školy harmonie ostrava, se sídlem hrabůvka, zlepšovatelů 27, příspěvkové organizace (dále jen mš). (b) být prostředníkem mezi zákonnými zástupci a mš, zákonnými zástupci a úřady, mít možnost účastnit se grantových řízení a podílet se na programu mš. (c) seznamovat zákonné zástupce s jejich úlohou při naplňování cílů mš. (d) seznamovat školu s náměty, připomínkami a stížnostmi zákonných zástupců a podílet se na jejich vyřizování. (e) přispívat mš dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky. (f) pomáhat při pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí např. karneval, den dětí, mikulášská nadílka apod.. (g) propagovat účel a činnost spolku