Název: Spolek Senotín
Sídlo: Senotín 21, 378 33 Nová Bystřice
IČO: 09590609
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 14. 11. 2020
Spisová značka: L 8663 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Účel:Základním účelem a hlavní činností spolku jsou zejména: -ochrana přírody a krajiny, což je hlavním cílem spolku, -ochrana zdravého životního prostředí, -zachování přírodní, kulturní, historické, urbanistické a architektonické charakteristiky katastrálního území a přírodního parku česká kanada a ochrana před činnostmi snižujícími jejich přírodní a estetické hodnoty v souladu s nařízením jihočeského kraje č. 1/2004 ze dne 6. dubna 2004 o přírodním parku česká kanada -podpora prosazování širší účasti veřejnosti v řízení týkajících se ochrany životního prostředí, -propagace a prosazování principů občanské společnosti