Spolek Šafrán

Název:Spolek Šafrán
Sídlo:Sušilova 687/54, 664 51 Šlapanice - Šlapanice
IČO:17284376
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:16.07.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 28409
Účel:

Účelem spolku je založení komunitní zahrady ve městě šlapanice u brna, její provozování a rozvoj, včetně souvisejících aktivit, kterými jsou:

1. podpora biologické diverzity na různých úrovních v prostředí města,

2. péče o komunitní zahradu se zvláštním zřetelem na principy udržitelnosti a enviromentálně a sociálně přínosného hospodaření,

3. podpora harmonického rozvoje dětí v kontaktu s přírodou,

4. podpora životního stylu vedoucího k samostatnosti a uvědomění si následků za své chování,

5. předškolní výchova a péče o děti,

6. budování respektu a pozitivního vztahu k přírodě, lidem a kulturnímu dědictví