Spolek rodičů ZŠ Ohrobec

Název:Spolek rodičů ZŠ Ohrobec
Sídlo:V Dolích 5, 252 45 Ohrobec - Ohrobec
IČO:19224109
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:18.04.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 77540
Účel:

Hlavním cílem spolku je rozvoj vzdělávací a zájmové činnosti žáků a spolupráce s vedením a zaměstnanci zš ohrobec. spolek dále pomáhá a přispívá svou dobrovolnou činností i materiálními a finančními prostředky potřebám žáků základní školy

Předmět činnosti:

Hlavní činnost spolku směřuje k rozvoji vzdělávání a zájmové činnosti žáků. těmito zájmy jsou zejména: spolupráce spolku se školou a se třetími subjekty při hájení zájmů a ve prospěch žáků školy. materiální a společenská podpora školy a jejích činností, propagace a reprezentace školy, pomoc při zlepšování školního prostředí, dobrovolná pomoc škole při plnění jejího poslání. spolupráce při vzdělávání, výchově a rozvoji dětí a mládeže, jejich podpora a ochrana, snaha napomáhat zdravému vývoji žáků, ve spolupráci se školou. rozvoj zájmové činnosti dětí, organizace a pořádání kulturních, společenských, tělovýchovných, sportovních a jiných akcí pro žáky základní školy ohrobec, jejich rodiče, přátele školy a širokou veřejnost. prostřednictvím společných aktivit posilovat komunitní cítění a patriotismu k obci