Spolek rodičů při lesní mateřské škole Bobulka

Název:Spolek rodičů při lesní mateřské škole Bobulka
Sídlo:Umělecká 850/8, 170 00 Praha - Holešovice
IČO:17985846
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:16.02.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 77212
Účel:

Rozvoj všestranné spolupráce a partnerské komunikace mezi rodiči a představiteli lesní mateřské školy bobulka při fzš pedf uk, se sídlem umělecká 8, 170 00 praha 7. cílem je zlepšovat informovanost rodičů a veřejnosti o dění v mš, o právech a povinnostech dětí, zákonných zástupců a zaměstnanců mš

Vzájemná koordinace výchovného působení rodiny a mš založená na oboustranném respektování. seznamování rodičů a veřejnosti s výchovnými a vzdělávacími prostředky mš a s úlohou rodičů při jejich naplňování

Dobrovolná pomoc členů spolku při plnění jeho poslání

Propagace lesních školek a jejich filozofie

Zlepšování kvality prostředí v mš jak pro děti, tak pro zaměstnance mš

Zajišťování finančních prostředků a příspěvků na sportovní, kulturní a vzdělávací akce mš. cílem je přispívat mš dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními a finančními prostředky na zajišťování výchovně - vzdělávací činnosti a pomáhat při získávání dárců, organizovat účelové sbírky peněžního nebo nepeněžního charakteru

Předmět činnosti:

Spolek bude aktivně spolupracovat s vedením mateřské školy, s obdobnými spolky rodičů a s příslušnými odbory radnice prahy 7, případně magistrátu hl. m. prahy

Spolek se také bude obracet k širší veřejnosti a bude se snažit získat podporu pro svoji činnost a rozvíjení lesních mateřských škol