Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Předměřice nad Jizerou, z.s.

Název:Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Předměřice nad Jizerou, z.s.
Sídlo:Předměřice nad Jizerou 132, 294 74 Předměřice nad Jizerou
IČO:17799350
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:09.01.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76984
Účel:

Spolek je dobrovolný, nezávislý, neziskový svazek občanů, kteří se spojili za účelem všestranné výchovné podpory předškolních a školních dětí v obci předměřice nad jizerou. účelem spolku je hájit práva, potřeby a zájmy dětí, zejména úzce spolupracovat se základní školou a mateřskou školou předměřice nad jizerou, okres mladá boleslav, příspěvková organizace, předměřice nad jizerou č.p. 143 294 74 předměřice nad jizerou, ičo: 71000062 (dále jen škola) při vzdělávání a výchově dětí, nabízet a pomáhat realizovat aktivity za účelem smysluplného trávení volného času dětí a podílet se na organizování školních akcí. spolek sdružuje rodiče, prarodiče, zákonné zástupce a přátelé dětí, kteří se zajímají o výchovu, vzdělávání a trávení volného času dětí ve škole i mimo školu. spolek přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními a finančními prostředky, při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí nad rámec možností školy. spolek se snaží podporovat dobré vztahy školy se sousedskou komunitou obce předměřice nad jizerou a okolí, a tím v dětech pěstovat pozitivní vztah k místu, v němž žijí