Spolek rodičů a přátel VOŠ a SPŠE Františka Křižíka z.s.

Název:Spolek rodičů a přátel VOŠ a SPŠE Františka Křižíka z.s.
Sídlo:Na příkopě 856/16, 110 00 Praha - Nové Město
IČO:14012260
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:15.12.2021
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 75423
Účel:

Koordinovat působení školy a rodičů při výchově a vzdělávání žáků školy, podporovat školní, mimoškolní a zájmové činnosti studentů a také oceňovat výjimečné aktivity. rozpočet spolku je naplňován především příspěvky či dary od rodičů, vlastní činností spolku a sponzorskými dary firem

A)financování a organizace školního maturitního plesu, b)spolupráce a financování organizace maturitních zkoušek, c)odměny studentům za výborné studijní a reprezentační výsledky, za úspěšnost v soutěžích, d)odměny studentům za úspěchy v mimoškolní činnosti, e)provoz a údržba školní wi - fi sítě, kopírky, f)příspěvky na exkurze, zájezdy, jazykové vzdělávání a kulturní akce pro studenty, g)sportovní tělocvičné vybavení pro žáky, h)nákup knih a časopisů do školní knihovny, i)podpora iniciativy studentů školy např. při vydávání časopisu, j)pořádání besed s významnými osobnostmi kulturního života, spisovateli, k)propagace dobrého jména školy