Název: Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Jedovnice, příspěvková organizace
Sídlo: Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice
IČO: 09940201
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 10. 03. 2021
Spisová značka: L 27518 vedená u Krajského soudu v Brně
Účel:Posláním spolku je zejména: a)sdružovat rodiče, přátele, podporovatele a sponzory školy b)materiálně a finančně pomáhat při akcích zejména kulturního, vzdělávacího a sportovního zaměření c)organizovat společenské a vzdělávací akce zaměřené na podporu školy a jejich žáků d)rozvíjet mimoškolní, zahraniční a další aktivity žáků školy e)informovat své členy o činnosti školy a spolku f)umožnit svým členům účastnit se všech akcí pořádaných spolkem g)pomáhat při získávání dárců a sponzorů školy