Spolek pro záchranu kostela svaté Kateřiny v Bořislavi, z.s.

Název:Spolek pro záchranu kostela svaté Kateřiny v Bořislavi, z.s.
Sídlo:Bořislav 122, 415 01 Bořislav
IČO:17430186
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:24.08.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 13423
Účel:

Účelem spolku je ochrana, propagace a podpora kostela sv. kateřiny v bořislavi (zapsaného v katastru obce bořislav pod lv č. 91, kulturní památka č. 42836/5 - 2562). činnost je zaměřena zejména na rozvoj a podporu kulturního a společenského začlenění kostela do života obce, a dále rekonstrukci a údržbu budovy kostela a přilehlého pozemku