Spolek pro volný čas

Název:Spolek pro volný čas
Sídlo:Kozlov 142, 588 21 Kozlov
IČO:17578558
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:18.10.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 28574
Účel:

Pořádání společenských, sportovních, kulturních, zábavných a jiných aktivit ke společnému využití volného času občanů

Předmět činnosti:

1. příprava a realizace volnočasových aktivit. 2. získávání finančních prostředků pro činnost spolku formou dobrovolného vstupného na pořádané akce a žádostí o dotace od obecního úřadu 3. praktická spolupráce s jinými organizacemi 4. další formy činnosti a konkretizaci činností stanoví členská schůze