Název: Spolek pro sport Jeřmanice
Sídlo: Pastevní 323, 463 12 Jeřmanice
IČO: 09881620
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 19. 02. 2021
Spisová značka: L 12932 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Účel:A) vytvářet optimální podmínky k provozování sportovní a obdobné činnosti, která se realizuje zejména na území obce jeřmanice b) vytvářet široké možnosti užívání sportovišť svým členům a zájemcům z řad veřejnosti c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která spolek vlastní nebo po právu užívá d) provozovat sportovní a obdobnou činnost pro členskou základnu i ostatní zájemce z řad veřejnosti e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci f) pořádat nebo podílet se na pořádání sportovních a sportovně kulturních akcí g) spravovat vlastní majetek