Spolek pro sport a aktivní životní styl z.s.

Název:Spolek pro sport a aktivní životní styl z.s.
Sídlo:Kaplická 851/67, 140 00 Praha - Podolí
IČO:17429871
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:18.08.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76594
Účel:

Naplňování společného zájmu spočívajícího v zabezpečování, zpřístupňování, propagaci a rozvoji aktivního přístupu k trávení volného času a zdravému životnímu stylu. pořádání souvisejících sportovních či společenských a vzdělávacích aktivit a akcí i pro širší veřejnost

Předmět činnosti:

Sdružování členů v oblasti všeobecného sportovního vyžití, včetně vytvoření odpovídajícího ekonomického a technického zázemí pro sport a vzdělávání a jeho provoz

Organizování sportovních aktivit pro děti, mládež a dospělé

Popularizace sportu a rozšíření povědomí o zdravém pohybu

Edukace členů a širší veřejnosti v oblasti sportu a zdravého životního stylu, pořádání souvisejících aktivit a akcí

Předmět vedlejší hospodářské činnosti:

Pořádání akcí komerčního charakteru souvisejících s hlavní činností spolku

Správa vlastního majetku, výdělečná činnost vykonávaná za účelem podpory hlavních činností spolku a hospodárného využití spolkového majetku