Spolek pro regenerativní zemědělství

Název:Spolek pro regenerativní zemědělství
Sídlo:Bratčice 106, 664 67 Bratčice
IČO:17800650
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:05.12.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 28702
Účel:

Ověřování nových postupů

Zavádění a propagování regenerativních principů v zemědělství které jsou: - minimální pohyb půdou - udržování stálého pokryvu půdy - intenzivní pěstování meziplodin a doprovodných plodin - střídání plodin - regenerativní pastva, krátké a intenzivní pasení, spásání jen o třetinu a na novou pastvu (platí pro ty, kdo mají živočišnou výrobu)

Výměna zkušeností, vzdělávání, osvětové aktivity, terénní exkurze a výukové programy

Jednání s úřady, institucemi a státními orgány za účelem prosazování zájmů členů spolku s cílem, aby zemědělství bylo udržitelné, poutalo uhlík do půdy a bylo současně efektivní

Propojování praxe a výzkumu

Zabezpečování činností a služeb podle potřeb a zájmů členů spolku a to zejména činnosti informační, poradenské, vzdělávací, propagační a jiné