Spolek pro ochranu přírody a krajiny Chramosty

Název:Spolek pro ochranu přírody a krajiny Chramosty
Sídlo:Dublovice 3, 264 01 Dublovice
IČO:19259361
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:15.05.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 77575
Účel:

Ochrana přírody a krajiny v lokalitě chramosty, která je místní částí obce dublovice a trvale udržitelný rozvoj této místní části

Předmět činnosti:

Společný postup členů ve věci ochrany přírody a krajiny v lokalitě chramosty dle zákona o ochraně přírody a krajiny, stavebního zákona, lesního zákona, zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, horního zákona a všech dalších nebo souvisejících předpisů, které mohou být relevantní při ochraně přírody a krajiny v dané lokalitě, včetně účasti ve správních a případných soudních řízeních

Společný postup členů ve věci územního plánování, zejména při změnách územního plánu týkající se lokality chramosty a dalších územně plánovacích podkladů, které mohou ovlivnit kvalitu života v dané lokalitě