Spolek pro ochranu a ekologii krajiny ČR z. s.

Název:Spolek pro ochranu a ekologii krajiny ČR z. s.
Sídlo:Leština u Světlé 31, 584 01 Leština u Světlé
IČO:17277574
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:29.06.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 14118
Účel:

Ochrana krajiny čr a zejména lokality na pomezí středočeského kraje a kraje vysočiny a)ochrana životního prostředí. b)přispívání k ochraně přírody, její pestrosti a biodiverzity, c)přispívání k ochraně přírody, před nevratnými změnami a narušeními v okolí. d)přispívání k ochraně povodí řek. e)bezplatná poradenská, odborná a informační činnost v oblasti ochrany životního prostředí povodí řeky v řízeních na ochranu životního prostředí. f)činnosti veřejného zájmu, které mohou přispět ke zlepšování kvality krajiny a vodních toků. g)podpora prosazování širší účasti veřejnosti v řízeních týkajících se ochrany životního prostředí povodí. h)propagace a prosazování principů občanské společnosti