Spolek pro obnovu Lampertic z.s.

Název:Spolek pro obnovu Lampertic z.s.
Sídlo:Střelničná 1680/8, 182 00 Praha - Kobylisy
IČO:17114403
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:17.05.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76247
Účel:

Naplňování společného zájmu, kterým je podpora aktivit vedoucích k rozvoji obce lampertice a jejích občanů, k rozvíjení kulturního dědictví a historického povědomí, ochrana místních pamětihodností, rozvoj turismu, podpora mezigeneračních vztahů, jakož i další osvětová a zájmová činnost v obci lampertice a jejím okolí