Název: Spolek pro krásnou a zdravou Prahu, z.s.
Sídlo: Palackého 715/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 10698540
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 27. 04. 2021
Spisová značka: L 74657 vedená u Městského soudu v Praze
Účel:Účelem spolku a jeho posláním je: a) ochrana životního prostředí, přírody a krajiny; b) zájem o památkový urbanismus se zaměřením na lokality unesco a národní kulturní památky (včetně jejich ochranných pásem); c) ochrana památkových rezervací a památkových zón; d) zájem o ekologii se zaměřením na čistotu ovzduší; e) zájem na zvýšení návštěvnosti a podpoře cestovního ruchu; f) zájem na zlepšení mobility; g) ochrana rázu města; h) spolupráce s orgány v oblasti památkové péče; i) ochrana a prosazování veřejných zájmů; to vše na území hlavního města prahy