Spolek přátel Rybář, z.s.

Název:Spolek přátel Rybář, z.s.
Sídlo:Hranice 15, 753 61 Hranice
IČO:19260458
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:18.05.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 20775
Účel:

A) sdružovat své členy na základě dobrovolnosti a demokratických principů, jako nepolitická a nezisková organizace. b) sdružování členů za účelem provozování kulturních, sportovních, zájmových a tematických akcí. a) celoživotní vzdělávání členů spolku (dospělých i dětí a mládeže) v oblasti sportu, kultury a umění zejména formou klubových setkání, besedy na různá témata. b) podpora a pořádání volnočasových aktivit seniorů starších padesáti let. c) podpora a pořádání volnočasových aktivit dětí a mládeže včetně organizace zážitkových a pobytových akcí. d) tematické vzdělávání a výchova dětí a mládeže. e) rozvoj komunitních vztahů v oblasti sportu, kultury a umění, spolupráce s jinými spolky za účelem plnění cílů spolku a jejich dalšího rozvoje. f) podpora a pořádání aktivit v rámci celoživotního vzdělávání, jako je mimoškolní výchova a vzdělávání členů spolku, pořádání kurzů a školení pro členy spolku včetně lektorské činnosti, kulturních programů. g) prezentace spolku a produktů vytvořených v rámci činnosti spolku na kulturních a společenských akcích. h) zajištění technického zázemí, prostředků a dalších materiálů pro činnosti spolku a naplňování cílů spolku. i) prosazování zájmů členů spolku a spolupráce spolku s orgány státní správy i samosprávy a dalšími fyzickými a právnickými osobami za účelem realizace činnosti spolku. j) podpora rozvoje místní části města

Předmět vedlejší hospodářské činnosti:

K) poskytování vzdělávacích služeb a pořádání akreditovaných i neakreditovaných kurzů v oblasti kultury a umění pro veřejnost. l) pořádání volnočasových aktivit dětí a mládeže nečlenů spolku včetně organizace zážitkových a pobytových akcí. m) organizování workshopů pro veřejnost. n) pořádání příměstských táborů pro děti a mládež