Spolek přátel městyse Vysoký Chlumec

Název:Spolek přátel městyse Vysoký Chlumec
Sídlo:Vysoký Chlumec 14, 262 52 Vysoký Chlumec
IČO:17120942
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:25.05.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76205
Účel:

Účelem spolku je naplňování společného zájmu jeho členů, kterým je pozvednutí kulturního a společenského života v městysu vysoký chlumec (dále jen obec). v této souvislosti spolek vyvíjí následující činnosti: (a)podpora společenského života v obci. (b)organizace a pořádání společenských, kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí pro občany a přátele obce. (c)vytváření podmínek pro aktivní a smysluplné trávení volného času občany obce. (d)prosazování zájmů občanů obce. (e)sdružování rodáků a přátel městyse vysoký chlumec a jeho okolí. (f)vyhledávání a obnovování starých zvyků a tradic městyse, seznamování občanů obce různými formami s historií obce, zachraňování a udržování obecních památek, včetně historických dokumentů. (g) zabezpečuje po vzájemné dohodě s městysem činnosti spojené s funkcí sboru pro občanské záležitosti jedná se zejména o sledování a organizování gratulací k životním jubileím 65, 70, 75, 80 a dalšího každého roku věku, přispívá svou činností při jubilejních obřadech zlaté, diamantové i jiné svatby, dále vítání občánků, účastní se zahájení a ukončení školního roku