Spolek přátel města Ostrova

Název:Spolek přátel města Ostrova
Sídlo:Zámecký park 224, 363 01 Ostrov - Ostrov
IČO:49751158
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum vzniku:06.02.1991
Datum zápisu:01.01.2014
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl L, vložka 309
Účel:

Sdružovat občany za účelem iniciování činnosti v zájmu rozvoje města a jeho historického poznávání, a to vlastní činností, nebo aktivní spoluprací s městským úřadem ostrov a dalšími organizacemi zabývajícími se touto problematikou. podle možnosti zajistit publikování získaných informací k poznávání památek a jejich záchraně. udržovat kontakty s předválečnými obyvateli ostrova a vytvářet předpoklady pro pravidelná pracovní setkávání s těmito obyvateli