Spolek přátel Dolního Chodska, z.s.

Název:Spolek přátel Dolního Chodska, z.s.
Sídlo:Mrákov 105, 345 01 Mrákov
IČO:65571959
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum vzniku:15.01.1997
Datum zápisu:01.01.2014
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl L, vložka 2192
Účel:

1)účelem spolku je sjednocení jeho členů za účelem společné činnosti zaměřené na naplňování cílů spolku. 2)cíle spolku. a)spolek sdružuje své členy se zájmem o písňový, taneční, hudební, slovesný a zvyklostní folklór chodska. b)umožňuje všem členům tento folklór všestranně rozvíjet zájmovou činností. c)rozvíjí mezinárodní vztahy a vzájemnou spolupráci a obdobnými spolky (soubory). d)vytváří předpoklady pro vlastní činnost, hájí a prosazuje zájmy a požadavky svých členů v souladu s těmito stanovami. e)zajišťuje ediční činnost