Spolek přátel Alternus

Název:Spolek přátel Alternus
Sídlo:Ratiboř 285, 756 21 Ratiboř
IČO:17158052
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:09.06.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 20245
Účel:

Účelem spolku je sdružování zájemců o historii, kulturu a způsoby boje minulých století. cílem spolku a předmět jeho činnosti: a) shromažďování materiálů o společenském, duchovním a kulturním životě v minulých stoletích (knihy, repliky zbraní, nákresy oděvů, atd.) a jejich další využití. b) pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí, které seznámí širší veřejnost s prací spolku a pomůžou rozšířit povědomí o náplni aktivit spolku. c) práci s mládeží d) pořádání besed s odborníky e) studium historického šermu a dělostřelby, a další jejich produkce f) navazování spolupráce se sdruženími obdobného charakteru