Spolek Nerudovka

Název:Spolek Nerudovka
Sídlo:Nerudova 481/5, 251 01 Říčany - Říčany
IČO:17090962
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:21.05.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76153
Účel:

1. všestranná podpora školy v oblasti zajišťování kvality vzdělávání a zájmové činnosti 2. organizace společenských, vzdělávacích a sportovních akcí zaměřených na podporu školy a jejích žáků. 3. podpora aktivní spolupráce rodiny a školy a navazující práce s širší komunitou

Pomoc škole při získávání finančních prostředků, např. získávání sponzorů a dárců, organizace účelových sbírek, apod

Seznamování rodičů a veřejnosti s výchovnými a vzdělávacími cíli školy. podpora individuální rodinné výchovy, seznamování vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů, či jiných zákonných zástupců žáků. sledování materiálních podmínek školy a finanční podpora materiálního zabezpečení potřeb žáků a školy. sledování, podpora a vytváření předpokladů zájmové činnosti ve škole