Spolek Načeratice

Název:Spolek Načeratice
Sídlo:Znojmo 57, 669 02 Znojmo
IČO:19121555
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:28.03.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 28912
Účel:

Volné a dobrovolné sdružení fyzických osob, které spojuje společný zájem o rozvoj kultury, vzdělávání, sportu a společenských aktivit v příměstské části znojmo načeratice a tím přispění ke zlepšení kvality života a porozumění mezi lidmi všech věkových kategorií. pořádání společenských a kulturních akcí. rozvoj městské části znojmo načeratice

Předmět činnosti:

Organizování a pořádání kulturních, sportovních, uměleckých, vzdělávacích, poznávacích a tvořivých akcí. spolupráce s obcí a jinými spolky. péče o prostředí obce a jejího okolí